Cu ocazia aniversării, în data de 5 iunie, a Zilei Învâțătorului, vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru munca lor zilnică, pentru eforturile mari pe care știu că le fac și pentru tot ceea ce oferă copiilor. Vă felicit și vreau să vă asigur de sprijinul meu pentru dezvoltarea unui sistem de educație modern și eficient, care să ofere copiilor un viitor mai bun, iar dumneavoastră să vă aducă satisfacție, demnitate și împlinire profesională.

În opinia mea, sistemul educațional trebuie să dea o șansă în plus fiecărui elev de a găsi, alături de dumneavoastră și de părinți, cel mai bun drum posibil pentru continuarea școlii, a studiilor, sau pentru învățarea unei meserii. Dumneavoastră sunteți primii dascăli care iau contactul cu copiii și aveți un rol determinant în definirea viitorului acestora. Cred că este o mare mândrie, dar este, desigur, și o mare responsabilitate.

De asemenea, am convingerea că puține sunt investițiile care pot egala, ca importanță și grad de prioritate, educația. Principiile care stau la baza unei educații de calitate se regăsesc în eficiență și echitate, iar prin respectarea acestor fundamente, putem să garantăm accesul tuturor la educație și formare, având ca obiectiv primordial facilitarea unei integrări cu succes a absolvenților pe piața muncii. În mod egal, cred că dumneavoastră, dascălii, trebuie să aveți posibilitatea, și să beneficiați de sprijin, pentru a vă forma în permanență. Un sistem educational performant începe, în mod obligatoriu, cu dascăli care pot în permanență să se perfecționeze.

În același timp, cred că trebuie să oferim elevilor posibilitatea de a studia, cel puțin la nivel optional, materii care, dincolo de beneficiile pedagogice, aduc un plus de concretețe și de pragmatism în cadrul programei actuale, fiind în paralel și atractive pentru școlari.

Pentru a asigura competitivitatea la nivel global a României și pentru a oferi tinerilor mai multe șanse de a se integra în noile tendințe ale economiei, atât la nivel european cât și la nivel global, cred că trebuie să creștem interesul pentru programare sau coding. Există în prezent 12 țări europene care au integrat deja codingul în programa școlară și 7 țări care se pregătesc să o facă. Eu cred că România trebuie să facă același lucru.

Din luna Septembrie a anului trecut, de exemplu, orele de programare au devenit obligatorii pentru elevii școlilor publice din Anglia, de la 5 și până la 16 ani! Desigur, nu toți sunt experți în informatică și nu toți trebuie să fie, dar toți au șansa de a fi măcar expuși subiectului și de a dobândi o abilitate practică din ce în ce mai solicitată.

Învățarea unor cunoștințe de coding reprezintă pentru epoca noastră ce a însemnat alfabetizarea în secolele trecute și oferă abilități atât de necesare în secolul 21, precum capacitatea de a rezolva probleme, munca în echipă sau gândirea analitică.

Desigur, o idee atât de ambițioasă, cum poate să pară acum, dar pe care sunt hotărât să o promovez și să o susțin, nu se poate realiza fără dascăli. Orice reformă sau îmbunătățire a ofertei educaționale pentru elevi este condiționată de posibilitățile pe care dascălii le au pentru a se forma și ei, la rândul lor.

De aceea, pe langă faptul că vă felicit de ziua dumneavoastră și vă mulțumesc din inimă pentru munca pe care o depuneți la clasă și nu numai, vă doresc mult succes în procesul de a vă perfecționa, de a vă actualiza mereu informația și am încredere că rezultatele benefice și concrete pentru copiii români ale acestor eforturi pe care le depuneți pot să se dezvolte și să se înmulțească în cel mai scurt timp.