Institutul de Științe ale Educației a lansat o dezbatere publică despre noile propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Sper că experții în domeniu, cât și sindicatele, cadrele didactice, părinții împreună cu elevii, sau chiar mediul de afaceri, își vor aduce contribuția la realizarea documentului final. Sper, de asemenea că se va realiza și un studiu realist cu privire la impactul pe care modificările preconizate îl vor avea asupra numărului de ore, normelor sau salariilor.

I-am adresat și eu domnului ministru, Adrian Curaj, o scrisoare deschisă cu privire la introducerea orelor de programare (coding). Elevii români, o au nevoie de competențe și abilități pentru secolul XXI, iar oportunitatea actualizării și modernizării programei școlare cu o astfel de materie este indiscutabilă. Vă invit să îmi citiți scrisoarea de mai jos și vă rog să îmi spuneți ce pareri aveți în acest domeniu.

 

Scrisoare deschisă –

 

Elevii de gimnaziu trebuie să aibă acces la ore de programare – coding

 

 

Stimate domnule ministru,

 

 

Dezbaterea publică, privind propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII lansată de Institutul de Științe ale Educației, este – cu siguranță, un lucru benefic. Sunt convins că atât experții în domeniu, cât și sindicatele, cadrele didactice, părinții împreună cu elevii, sau chiar mediul de afaceri, își vor aduce contribuția la realizarea documentului final. Îmi exprim de asemenea speranța că Ministerul pe care îl conduceți monitorizează atent organizarea unor dezbateri reale, la nivelul fiecărui județ, asigurând astfel atât o consultare cât mai largă și mai deschisă, dar și legitimitatea și eficiența noului proiect. În mod categoric, am convingerea că veți realiza și publica un studiu realist cu privire la impactul pe care modificările preconizate îl vor avea asupra numărului de ore, normelor sau salariilor.

 

Domnule ministru, elevii români, o spunem cu toții, au nevoie de competențe și abilități pentru secolul XXI, iar oportunitatea actualizării și modernizării planurilor-cadru pentru gimnaziu este indiscutabilă. Iată de ce, ca și parlamentar european și inginer IT, doresc să contribui la discuțiile organizate cu acest prilej și să vă rog, în mod deschis, să sprijiniți public introducerea la clasele de gimnaziu, cu continuitate în anii de liceu, a orelor de programare – coding

 

Vă adresez această rugăminte, de a sprijini public și explicit – din calitatea dumneavoastră de ministru, orele de coding, printr-o programă școlară orientată în mod clar spre acest domeniu, conform vârstei elevilor, dar evitând să îi învățăm lucruri pe care deja le cunosc – precum utilizarea de bază a calculatorului sau navigarea pe internet, ori care sunt lipsite de relevanță pe piața muncii. Vă sugerez, ca și un exemplu de bune practici și de succes în acest sens, modelul Estoniei. Cred, de asemenea, că această inițiativă trebuie materializată în cel mai scurt timp posibil și vă propun în această scrisoare, o posibilă soluție.

 

Strategia Comisiei Europene pentru o Piață Unică Digitală la nivel de UE, lansată în data de 6 mai a anului trecut, identifică nevoia urgentă de a acoperi deficitul de competențe IT în Europa. 90% din toate locurile de muncă în Europa au ca cerință un anumit nivel de competențe și cunoștințe digitale. Mai mult, dint-un studiu recent al Comisiei Europene, aflăm că până în 2020, vor fi 825.000 de posturi vacante pentru persoane cu abilități în domeniul IT-ului, din toate sectoarele economiei. Alături de majoritatea statelor europene, România trebuie să modifice urgent programele școlare  astfel încât să le fie facilitată absolvenților tranziția de la școală la muncă, în România și nu în alte țări!

 

Iată de ce, un număr crescut de țări din Europa, dar nu numai, încep să își reconsidere programele școlare în domeniul IT orientându-le către programare. Există în prezent 12 țări europene care au integrat deja coding-ul în programa școlară și 7 țări care se pregătesc să o facă. Eu cred că România trebuie să facă același lucru. Din luna Septembrie a anului 2014, de exemplu, orele de programare au devenit obligatorii pentru elevii școlilor publice din Anglia, de la 5 și până la 16 ani! Programa propusă se bazează pe dobândirea unor cunoștințe și abilități de programare prin cursuri interactive, cât mai ancorate in viața de zi cu zi și care maximizează interesele elevilor. Există deja numeroase programe IT adaptate la diferite grupe de vârsta care facilitează acest proces de învățare.  Există, de asemenea, inițiative naționale, precum Every Child Can Code, care promovează programarea.

 

Știu bine, domnule ministru, că avem școli în țară unde încă plouă în clase, dar mai știu că lumea în care trăim, în continuă evoluție, nu ne va aștepta. Faptul că domeniul IT a depășit agricultura ca și contribuție la PIB-ul țării ar trebui, cred eu, să ne arate calea de urmat! Avem resurse umane inestimabile, care trebui încurajate și sprijinite să se dezvolte în țară, nu să plece! Avem copii, și de la oraș dar și din sate care, cu numai un pic de ajutor, de sprijin, pot dezvolta capacități creative și abilități de programare la cel mai înalt nivel. Cred că ar fi de neiertat să ratăm aceste șanse.

 

În opinia mea, cel puțin la nivel de gimnaziu, introducerea orelor de coding, se poate realiza, dacă ne dorim să demarăm cât mai repede, prin parteneriate de tip public – privat, eventual prin desemnarea unor școli ca și centre sau poli zonali unde elevii să poată desfășura aceste ore în condiții optime și unde specialiști din domeniul privat, încurajați poate chiar de anumite facilități, să predea această materie conform programelor stabilite de Minister. Dată fiind evoluția continuă a domeniului IT și rapiditatea cu care se produc schimbări sau apar noutăți, consider că această abordare prezintă numeroase avantaje, unul dintre fiind acela că va permite un contact și o adaptare permanentă a curriculei la realitățile din piața muncii, crescând astfel calitatea actului educațional oferit elevilor dar și competitivitatea acestora.

 

În Uniunea Europeană vor cădea în curând noi bariere naționale, de data aceasta în domeniul digital. Se va crea o nouă piață, imensă, la care românii vor avea acces imediat. Fie că e vorba de noi servicii digitale, aplicații, jocuri sau produse informatice construite cu gândul la securitatea datelor personale, firmele românești trebuie să profite din plin de această nouă oportunitate.  la securitatea datelor personale, firmele românești trebuie să se pregătească să profite din plin de această nouă oportunitate. l la securitatea datelor personale, firmele românești trebuie să se pregătească să profite din plin de această nouă oportunitate. Trebuie să fim pregătiți pentru ea și trebuie să pregătim noi generații care să devină lideri în domeniul lor. Entuziasmul meu ar fi poate mai moderat dacă nu aș fi avut ocazia de a vedea câtă creativitate și cât potențial real avem în România, în aceste domenii. Nu spun că toți vom deveni programatori de înalt nivel, spun însă că, nu peste multă vreme, va deveni extrem de greu, inclusiv în România, să muncim, să găsim locuri de muncă de calitate, fără aceste abilități.

 

Pentru toate aceste motive, va rog, domnule ministru, să sprijiniți în mod explicit introducerea materiei de studiu denumită programare – coding, la clasele de gimnaziu. Vă mulțumesc!

 

 

Emilian Pavel

Membru al Parlamentului European