UPDATE: În urma discuției cu reprezentanții Consiliului Elevilor Bihor, vin să vă propun un nou proiect care să susțină atât elevii, dar mai ales părinții. 

Înființarea unor linii de autobus pentru elevi în jurul școlilor cu frecvență diminieața și după-masa, după finalizarea cursurilor. Aceste linii speciale pot ajuta la decongestionarea traficului și totodată asigură transportul în condiții de siguranță a copiilor la și de la școală. Astfel de linii speciale funcționează și dau rezultate deja în orașe precum Cluj-Napoca, București sau chiar Zalău.

UPDATE2: În urma unei discuții avute ieri, 15.09.2020 în Parcul Petofi, adaug următoarea propunere a orădenilor pentru orădeni:

Susținerea ONG-urilor și cultelor care doresc să înființeze pe perioada vacanțelor creșe, grădinițe și școli de vară în spațiile deținute de Primăria Oradea, contra cost, pentru părinții care au nevoie de astfel de servicii pe timpul vacanței pentru copiii lor. Parteneriatul dintre PMO și ONG-uri sau cultele religioase se bazează pe contribuții proprii ale ONG-urilor în ceea ce privește salarizare personalului și plata utilităților (din tarifele percepute de la părinți), respectiv contribuția PMO cu spațiile necesare.

Preluarea, reabilitarea și transformarea Palatului Copiilor într-un Centru Cultural Artistic pentru Tineret!

Încă de când am fost copil în clasele primare, la Palatul Copiilor se organizau diferite cursuri. Îmi aduc aminte de primele cursuri de dans, tenis, dar și de literatură. Consider că putem prelua și din trecut activități care au dat roade și care au contribuit la îmbogățirea resursei umane a acestui oraș.

Copiii funcționează ca un burete când sunt expuși unor stimuli, ei absorb informația imediat. Haideți să îi expunem pe cât mai mulți dintre copiii orădeni unor stimuli sănătoși prin acest Centru Cultural Artistic.

Despre Centrul de Excelență din Oradea am scris separat aici și cred cu tărie că merită tratat separat pentru că este pilonul principal al ofertei mele pentru educație.

http://emilianpavel.ro/centru-de-excelenta-in-oradea-propunerea-psd/

În ceea ce urmează, vă invit să urmăriți câteva propuneri ce vor fi detaliate pe parcursul campaniei. Vă invit să îmi transmiteți și propuneri de îmbunătățire pentru acest capitol important din programul meu pentru orădeni.

  • INVESTIȚII ȘI DOTĂRI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR : Colegiul National M.Eminescu, I.Vulcan, Colegiul Tehnic M.Viteazul, Brâncuși, Șc.Gimnazială Dacia, Șc. Gimnazială Ioan Slavici, Șc. Gimnazială nr. 11 Oradea, Șc.G.Balcescu, Șc. Oltea Doamna, Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, 42, 43, 20, 35, 51, 27, 30, 44, 34, 48;
  • Burse diferențiate pentru elevii cu medii de 10, 9,51-9,99, 9,00-9,50, respectiv 8,50-8,99. Sumele vor fi stabilite de Consiliul Local în confrmitate cu bugetul alocat în anul respectiv.
  • SISTEM PUBLIC ACCESIBIL DE AFTER-SCHOOL ȘI SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚILOR pentru școlarii care provin din familii cu venituri reduse;

  • REȚEA DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ORGANIZATE DE PRIMĂRIE: cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională, activități sportive;
  • REALIZAREA UNEI PROIECȚII BUGETARE RIGUROASE LA NIVELUL PRIMĂRIEI care să asigure plata la termen a salariilor cadrelor didactice și a diferențelor câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
  • FUNDAMENTAREA DECIZIEI POLITICE PRIN ORGANIZAREA SESIUNILOR DE CONSULTARE PUBLICĂ A CADRELOR DIDACTICE privind elaborarea și adoptarea actelor normative și a hotărârilor de consiliul local care vizează sistemul de învățământ și activitatea cadrului didactic.
  • DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ – COMUNITATE LOCALĂ PRIN IMPLICAREA ACTIVĂ A FACTORILOR DE DECIZIE LOCALI ( comunitate, primărie, consiliul local, operatori economici) în activitățile școlare și extrașcolare: inițierea și dezvoltarea parteneriatelor între operatorii economici și unitățile de învățământ liceal tehnologic și profesional cu durata de 3 ani care să determine formarea inițială a elevului și la locul de muncă;
  • IMPLICAREA ELEVILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE în activități de voluntariat, protecție a mediului și antreprenoriat social;
  • ORGANIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA programelor de intervenție specifică ( activități de integrare, socializare, consiliere psihologică) pentru copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate, consilierea părinților; organizarea cluburilor comunitare cu acces liber atât pentru copii, elevi, tineri, cât și pentru părinți,adulți, cadre didactice;

Urmăriți și alte capitole din programul meu pentru orădeni: