Resursa umană este cea mai importantă resursă a unei comunități.

Administrația locală trebuie să investească în proiecte care să ducă la dezvoltarea continua a acestei resurse, asftel încât să devenim mai atractivi pentru investitori care plătesc salarii mai consistente. Totodată, o resursă umană bine pregătită poate oferi comunității antreprenori locali care să creeze locuri de muncă mai bine plătite și astfel că contribuie semnificativ la dezvoltarea pieței muncii din Oradea, dar și angajați de calitate care să aducă plus-valoare companiilor unde sunt angajați, astfel încât salariile mai mari să fie justificate.

Statisticile oficiale ne arată o situație sumbră, resimțită de fiecare dintre orădeni: județul Bihor și municipiul Oradea se situează la coada clasamentelor naționale privind nivelul de salarizare. Salariul mediu ne indică lipsa unei strategii de dezvoltare a resursei umane din Oradea. Lipsa oricărei implicări a administrației locale în cee ace privește dezvoltarea Universității din Oradea a dat „roade”, iar tinerii noștri de vârf aleg drumul Clujului, Timișoarei, Bucureștiului, Budapestei, Vienei sau a altor centre universitare. Din cei 2 milioane de euro promiși anual de actualul primar, secondat de cei doi viceprimari,  NU S-A ALES NIMIC (până astăzi lipsesc 5 milioane de euro promiși).

Mai mult decât atât, din cei aproape 160.000 de angajați din Bihor, aproximativ 100.000 sunt încadrați la nivelul salariului minim pe economie! În momentul de față suntem pe ultimu loc la capitolul salarii dintre judetele din regiune.

Orașele și municipiile din zonă cu care mereu vrem să concurăm, Debrețin, Cluj Napoca, Timișoara, Arad sau mai nou Gyula asigură salarii și venituri substanțial mai mari decât poate oferi Oradea. Însă, distanțele relativ mici între Oradea și Cluj, Timișoara, Budapesta, ne permit să devenim un pol de dezvoltare regional, dacă suntem dispuși să investim coerent în acest sens. Să nu uităm că Oradea a fost intersecție importantă încă din vremea Imperiului Roman iar acest lucru a fost exploatat insufficient în ultimii 12 ani. Faptul că avem taxele și impozitele cele mai ridicate nu ne ajută în competiția pentru atragerea antreprenorilor care ar fi dispuși să își reloce activitatea din centrele menționate, la Oradea. Iată cum arată situția impozitării în Oradea în comparație cu Timișoara și Cluj și cum stăm cu veniturile raportat la aceștia:

ART 457+458 Impozit persoane fizice ART 460 Impozit persoane juridice
Rezidențial Nerezidențial Rezidențial Nerezidențial
Cluj Napoca 0,10 % 0,20 % 0,10 % 1,00 % https://files.primariaclujnapoca.ro/2019/12/31/Anexa-I-la-HCL-908.pdf
Oradea 0,118 % 0,70 % 0,30 % 1,15 % http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/33542/h915_19.pdf
Timișoara 0,08 % 0,60 % 0,08 % 1,30 % https://hcl.civicul.ro/view-hcl/hcl_542_12.11.2019/attachment/001_expunere_motive_semnaturi.pdf

 

An Salariu mediu BIHOR Salariu mediu CLUJ Salariu mediu TIMISOARA
2020 2561 3724 3347
2019 2469 3470 3142
2018 2179 3048 2890
2017 1900 2670 2501
2016 1589 2328 2217
2015 1354 2003 1958
2014 1250 1797 1793

 

 

Din păcate observăm ca deși orădenii au cele mai mici venituri, ei plătesc cele mai mari taxe și impozite!  Și acest aspect este unul dintre factorii ce au condus la situația dezastruoasă actuală în ce privește veniturile orădenilor.

PROPUNEM:

 • reducerea fiscalității pentru activități economice care asigură statistic salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. În paralel, în parteneriat cu universitățile orădene, atât cea de stat cât și cele private, vom încuraja creșterea numărului de locuri pentru aceste domenii de activitate, astfel încât angajatorii să găsească în rândul orădenilor forța de muncă necesară activității lor. Vom asigura prin parteneriate directe și dotarea facultăților de profil.
 • Împrumutarea municipalității de la cetățenii ei prin lansarea unor titluri de obligațiuni municipale, cu o dobândă oferită peste oferta băncilor cu 1-2%, dar sub costul creditării actuale a municipalității la aceleași bănci 4,5-5,5%, prin care cetățenii se vor simți mai implicați in eficiența investițiilor municipalității.
 • Analiza și selecția investitorilor care vor profita de beneficiile ocupării unor parcele în parcurile industriale ale orașului, investiții realizate din contribuțiile cetățenilor, astfel încât activitatea acestora să se încadreze în profilul ocupațional al Oradiei, oferind totodată salarii atractive pentru salariații acestora. Beneficiile primite în Parcurile Industriale din Oradea trebuie condiționate de un salariu mediu acordat în companiile ce vor popula pe viitor parcurile.
 • Cadru investițional corect: administrație rapidă (autorizări, avize etc) și imparțială; licitații transparente;

UN ORAȘ PENTRU OAMENI ȘI O ADMINISTRAȚIE PENTRU CETĂȚEAN

PSD vrea o administrație publică locală eficientă, organizată pe principiul de management modern, care să optimizeze interacțiunea cu persoanele fizice si juridice.

În prezent, ORADEA adoptă o poziție în dezacord cu opinia publică (tăieri neautorizate de arbori, lucrări fără autorizații, urmate de suspendarea acestor investiții, aglomerarea simultană de șantiere care fac centrul orașului impracticabil atât auto cât și pietonal, nivelul ridicat al poluării, etc.)

Primăria expropiază la valori derizorii proprietăți ale cetățenilor, distrugând astfel agoniseala de o viață a acestor contribuabili. Motivele invocate pentru aceste expropieri sunt de prea multe ori nejustificate. Exemple precum expropierile din cartierele Nufărul și Ioșia pentru a crea parcări la sol, arată disprețul actualei majorități PNL din Consiliul Local față de cetățean.

Propunem scăderea impozitului pe clădirile cu destinație nerezidențială din Oradea pentru a stimula proprietarii să scadă chiriile pentru aceste spații. Impactul bugetar negativ este recuperat prin ocuparea acestor spații libere, acestea plătind chirii, generând locuri de muncă și eventual profit, toate fiind benefice bugetului local.

Propunem:

 • Introducerea principiului one-stop-shop în Primăria Oradea. Oricărui cetățean ce se prezintă la ghiseul din Piramidă nu trebunie să I se solicite alte acte publice-administrative doveditoare, în afara cărții de identitate. Dacă pentru un serviciu public este nevoie de documente justificative de la alte autorități ale statului, Primăria Oradea le va obține de la acea autoritate prin protocoalele de colaborarea semnate cu acestea, in format electronic. Orădeanul trebuie doar să semneze o împuternicire pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare acelui serviciu public.
 • REDUCEREA FISCALITĂȚII din municipiul Oradea atât pentru

persoanele fizice, cât și cele juridice.

 • ELIMINAREA TAXEI HOTELIERE practicată astăzi la nivel local
 • PROCEDURI ADMINISTRATIVE PRECISE ȘI MĂSURABILE în interiorul instituțiilor subordonate administrației locale – digitalizarea serviciilor publice
 • PROCEDURI CLARE DE SELECȚIE, EVALUARE, PROMOVARE și salarizare a funcționarilor publici
 • REORIENTAREA SERVICIILOR ASIGURATE DE COMPANIILE din subordinea Primăriei de la producerea de profit spre asigurarea de prestații și utilități de calitate. Reinvestirea profitului obținut în folosul comunității și al orădenilor. Pentru noi, primordiali sunt orădenii și satisfacția acestora și mai puțin rata de profit obținută de companiile din subordinea primăriei.
 • Prioritizarea proiectelor europene și a investițiillor municipalității pentru a acoperi nevoile reale ale orădenilor și pentru a rezolva problemele lor cu adevărat importante. Policlinici zonale, parcuri dotate cu locuri de joacă, grădinițe și creșe dotate și utilate conform standardelor europene.
 • COLABORARE pentru dezvoltare și nu competiție cu Consiliul Județean Bihor, așa cum s-a întâmplat în ultimii 12 ani de zile.
 • INTRODUCEREA UNUI PROGRAM de audiențe, inclusiv online cu primarul, viceprimarii și directorii de specialitate, inclusiv pe cartiere (minim un eveniment de consultare publică pe an/cartierINTRODUCEREA UNUI PROGRAM DE AUDIENȚE al consilierilor locali în cadrul Primăriei Oradea, dar mai ales în cartiere.
 • Donațiile impuse pentru viitoare lărgiri de artere vor fi oprite. Aliniamentul clăririlor, amenajărilor și a gardului vor fi stabilite prin autorizația de construcție, iar ulterior, când municipalitatea decide lărgirea străzii respective, acel teren va fi expropiat, oferind cetățenilor despăgubirile cuvenite pentru terenul pierdut.

Municipalitatea își va asuma ca într-un termen de până la 3 ani să asigure utilitățile pentru zonele rezidențiale noi unde s-au eliberat autorizații de construcții, în caz contrar va despăgubi proprietarii cu o sumă de bani echivalentă cu prețul de piață al terenului (în urma unei evaluări autorizate). Utilitățile introduse pe cheltuiala proprietarului, vor fi recuperate de acesta prin reduceri la plata taxelor, impozitelor și a utilităților.

CHELTUIREA BANULUI PUBLIC ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Actuala administrația a reușit performanța de a avea DOUĂ proiecte europene cu corecții financiare de 100%. Angiograful achiziționat pentru Spitalul Județean, respectiv noua linie de tramvai din Calea Aradului-Universitate-Depou OTL nu vor primi nici un leu din partea Uniunii Europene din cauza greșelilor de implementare. Angiograful achiziționat la bani de echipament nou, era de fapt second-hand, iar licitația pentru noua linie de tramvai nu a fost publicată în registrul internațional de licitații, respectiv firma care a proictat linia și a conceput caietul de sarcini face parte și din consorțiul care a câștigat lucrarea.

Totalul corecțiilor financiare se ridică la 25 de milioane de euro care puteau fi investiți în proiecte pentru orădeni.

Trebuie să înceteze cheltuirea ineficientă a banului public și este momentul ca politicile Primăriei să fie centrate pe nevoile orădenilor. Accesul orădenilor la activitatea și deciziile primăriei și a instituțiilor subordonate trebuie îmbunătățit în mod semnificativ.

Lipsa transparenței decizionale din administrația Primăriei Oradea este una din cele mai ridicate problem de către cetățeni.

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, propunem:

 • LICITAȚII DESCHISE, TRANSPARENTE, MEDIATIZATE, cu termene exacte pentru o participare reală a ofertanților;
 • ÎNCHIRIEREA LA PREȚUL PIEȚEI A PROPRIETĂȚILOR Municipalității care nu au statut de locuințe sociale;
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI ONLINE al Primăriei privind execuția bugetară, contractele și facturile plătite, precum și circuitul documentelor;
 • CREȘTEREA TRANSPARENȚEI administrative generale.
 • ASIGURAREA ACCESULUI CETĂȚENILOR LA DEZBATERILE tuturor organismelor deliberative, organizarea unor dezbateri publice reale pe proiectele majore ale Primăriei, inclusiv online
 • ORGANIZAREA DE AUDIENȚE PERIODICE ALE PRIMARULUI.
 • RESPECTAREA CODULUI ADMINISTRATIV – Vom introduce transmiterea online a tuturor ședințelor de Consiliu Local pentru a facilita transferul informației către cetățean.

Urmăriți și alte capitole din programul pentru orădeni: